Zasady obsługi klienta

 

Podstawowe informacje dotyczace obsługi klienta w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

 

 

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. W zakresie paszportów

3. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu lub legalizacji zatrudnienia

4. W zakresie obsługi obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca w sprawach przyznania lub przedłużenia ważności Kart Polaka

5. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach rejestracji zaproszeń w celu odwiedzin

6. W zakresie obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w sprawach rejestracji pobytu

7. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej

8. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji

9. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności

10. W zakresie gospodarki nieruchomościami

11. W zakresie infrastruktury

12. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego

13. W sprawie odszkodowań i rekompensat z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego

 

 

|^^|

1. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

Informacja telefoniczna: 

- 81 74 24 583 lub 81 74 24 584 (pn-wt 8.00-11.30)

- 81 74 24 128 (śr-pt 8.00-10.00)

Zachęcamy również do korzystania z formularza kontaktowego https://wps.lublin.uw.gov.pl/.

 

Osobista obsługa interesantów jest prowadzona w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11.30 do 15.00 w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, V piętro, sala obsługi interesantów nr 527 wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu przez Internet.

 

Internetowa rejestracja wizyt w oddziale ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest możliwa na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego” pod hasłem „Umów wizytę” https://bezkolejki.eu/luw-koordynacja.
   

|^^|

2. W zakresie paszportów:

 

► Oddział ds. paszportów w Lublinie81 74 76 447

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:

 

  • poniedziałek - godz. 10.00-17.00
  • wtorek - godz. 8.00-15.00
  • środa - godz. 8.30-15.00
  • czwartek - godz.  10.00-17.00 
  • piątek - godz. 8.00-15.00

 

Osobiste składanie wniosków o paszport w Lublinie odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow lub bez umawiania wizyty, po pobraniu biletu z biletomatu znajdującego się w Oddziale ds. paszportów.

 

Paszport należy odebrać osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty przez Internet: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/umow-wizyte-w-oddziale-ds-paszportow lub bez umawiania wizyty, po pobraniu biletu z biletomatu znajdującego się w Oddziale ds. paszportów.

W przypadkach wyjątkowych (udokumentowanych) prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu: 81 74 76 447

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej83 34 49 254

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:
poniedziałek: 10.00-17.00
wtorek –piątek: 8.00-15.00

 

► Delegatura w Chełmie82 56 27 621

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:
poniedziałek: 10.00-17.00
wtorek –piątek: 8.00-15.00

 

► Delegatura w Zamościu: 84 67 76 535, 84 67 76 511

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Oddziału ds. paszportów:
poniedziałek: 10.00-17.00
wtorek –piątek: 8.00-15.00

 

► Terenowy Punkt Paszportowy w Puławach81 88 61 186

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Puławach.

 

► Terenowy Punkt Paszportowy w Kraśniku81 45 81 084

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Kraśniku.
 

 

 

|^^|

3. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu lub legalizacji zatrudnienia:

 

Lublin

 

Punkt informacyjny w sprawach cudzoziemców znajduje na parterze w budynku przy ul. Czechowskiej 15.

Obsługa bezpośrednia:
poniedziałek w godz. 10.00-16.30
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.30

 

Informacja telefoniczna dla cudzoziemców: 81-74 24 549

poniedziałek w godz. 14.00-17.00
wtorek-piątek godz. 12.00-15.00

 

Informacja telefoniczna dla podmiotów gospodarczych: 81 74 24 781

poniedziałek w godz. 10.00-13.00
wtorek-piątku w godz. 8.00 -11.00.

 

Osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu lub legalizację zatrudnienia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowskiej 15, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/ .

 

Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w sprawach zezwoleń na pracę
za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl.

 

Wnioski o legalizację pobytu, legalizację zatrudnienia, rejestrację zaproszenia lub
w sprawach obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
a także dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
można także przekazywać za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta w budynku przy ul. Spokojnej 4, punktu informacyjnego w budynku przy ul. Czechowskiej 15 lub drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a także umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15.

 

Uzupełnienie braków formalnych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożonych za pośrednictwem poczty, skrzynki podawczej lub Punktu Obsługi Klienta odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W tym celu pracownik Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na podany we wniosku numer telefonu lub z jego pełnomocnikiem na podany w pełnomocnictwie numer telefonu.

 

Informacja telefoniczna w sprawie statusu karty pobytu: 81 74 24 165

czynna poniedziałek w godz. 10.00-16.30

wtorek- piątek w godz. 8.00-14.30

 

Zachęcamy do sprawdzenia statusu karty pobytu za pośrednictwem strony internetowej https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/pl/karta-pobytu – sprawdź czy możesz odebrać kartę pobytu.

 

Dowody dokonania opłaty za wydanie karty pobytu prosimy przekazywać za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta w budynku przy ul. Spokojnej 4, punktu informacyjnego w budynku przy ul. Czechowskiej 15 lub drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a także umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15.

 

Kartę pobytu należy odebrać osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 w godzinach pracy Oddziału ds. obsługi cudzoziemców wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/ .

 

Dostępność telefoniczna pracownika jest uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców.

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/pl/kontakt

 

W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci mogą skonsultować się z inspektorem prowadzącym postępowanie administracyjne:

poniedziałek w godz. 12.00-14.00

wtorek-piątek w godz. 10.00-12.00

pod numerami :

 

Numer telefonu

 

Rodzaj załatwianej sprawy

 

 

81 74 24 146

 

 Zezwolenia na pobyt i pracę

 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

81 74 24 262

 

 Zezwolenia na pracę

 

81 74 24 556

 

 Zezwolenia na pobyt stały

 Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

 

81 74 24 243

 

 Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 

81 74 24 559

 

 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia/ naukę

 Zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów poszukujących pracy

 Zezwolenie na pobyt czasowy dla naukowców prowadzącyvh badania naukowe 

 Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariuszy lub stażystów
 

 

81 74 24 557

 

 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

 Zezwolenia na pobyt czasowy / stały z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP

 Zezwolenia na pobyt czasowy /stały z uwagi na inne okoliczności

 Zezwolenie na pobyt krótkoterminowy

 Przedłużenie wizy
 

 
81 74 24 558

 

 

Rejestracja zaproszenia dla cudzoziemca

 Postępowania z zakresu legalizacji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków jego rodziny

 Karta Polaka
 

 
     

 

Zachęcamy do sprawdzenia informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego (po złożeniu wniosku) za pośrednictwem strony internetowej www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl – sprawdź status sprawy.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe)

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: tel. 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe)

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Kartę pobytu należy odebrać osobiście w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, w godzinach pracy Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/
 

 

► Delegatura w Chełmie: 82 56 27 644

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

► Delegatura w Zamościu: 84 67 76 544, 84 67 76 546 oraz 84 67 76 666 (zezwolenia na pracę i zaproszenia dla cudzoziemca)

 

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

4. W zakresie obsługi obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca w sprawach przyznania lub przedłużenia ważności Kart Polaka:

 

► Lublin  81 74-24-558

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.

 

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin [at] lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 344 92 66

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w budynku przy ul. Brzeska 41 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska [at] lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

 

|^^|

5. W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach rejestracji zaproszeń w celu odwiedzin:

 

Lublin 81 74 24 558

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Dostępność telefoniczna pracownika jest uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w celu odwiedzin.
Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

 

Osobiste składanie wniosków w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 81 74 24 558.

 

Delegatura w Białej Podlaskiej83 34 49 257

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz odbiór zaproszeń odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

► Delegatura w Zamościu 84 67 76 666

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

|^^|

6. W zakresie obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w sprawach rejestracji pobytu:

 

► Lublin: 81 74 24 558

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin.

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

 

Osobiste składanie wniosków o w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 81 74 24 558.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 262

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Delegatura w Chełmie: 82 56 27 618

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu: 84 67 76 544, 84 67 76 546

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

7. W sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej:
 

► Lublin: 81 74 24 553 

Informacja telefoniczna czynna w godzinach:
poniedziałek: 10.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 15.00
środa; 8.30 – 15.00
czwartek: 10.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 553.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 262

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

► Delegatura w Chełmie: 82 56 27 618

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

► Delegatura w Zamościu: 84 67 76 544, 84 67 76 546

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

|^^|


8. W sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji:

 

► Lublin: 81 74 24 436

Informacja telefoniczna czynna:
poniedziałek - wtorek w godz. 8.00 – 12.00
środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 10.00
 

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Spokojnej 4 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 74 24 436.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 258

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 83 34 49 258.

 

► Delegatura w Chełmie: 82 56 27 633

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu: 84 67 76 538

Informacja telefoniczna czynna poniedziałek - piątek 8.00-14.30

 

 

|^^|

9. W sprawach obywatelskich i ewidencji ludności:

 

► Lublin: 81 74 24 732

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 256

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

► Delegatura w Chełmie: 82 56 27 614

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

► Delegatura w Zamościu: 84 67 76 537, 84 67 76 547

 Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

 

|^^|


10. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się we: wtorki, środy i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00 lub zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie wojewody lub w terminach uzgodnionych telefonicznie.

Przegląd akt spraw możliwy w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30 po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty pod numerami telefonów:
 

- w zakresie oddziału Skarbu Państwa i gospodarki nieruchomościami: 81 74 24 286 (pn-pt 7.30-15.30)

- w zakresie oddziału ds. odszkodowań: 81 74 24 389 (pn-pt 7.30-12.00)

- w sprawach mienia zabużańskiego: 81 74 24 170 (pn-pt 7.30-15.30)

- w zakresie wydania decyzji w sprawie rekompensaty: 81 30 79 634 (pn-pt 7.30-15.30)

- w sprawach nadzoru instancyjnego i kontroli: 81 74 24 451 (pn-pt 7.30-15.30)
 

 

|^^|

11. W zakresie infrastruktury:

 

poniedziałek 8:00 - 14:30

wtorek 8:00 - 14:30

środa: dzień wyłączony z telefonicznej i osobistej obsługi klienta

czwartek 8:00 - 14:30

piątek 8:00 - 14:30

 

Klienci obsługiwani są po uprzednim umówieniu wizyty pod następującymi numerami telefonów:

- w sprawach budownictwa: 81 74 24 448, 81 74 24 245
- w sprawach orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej: 81 74 24 275
- w sprawach nadzoru urbanistycznego: 81 74 24 368, 81 74 24 367
- w sprawach gospodarki i transportu: 81 74 24 442, 81 742 43 81
- w sprawach nadzoru nad inwestycjami: 81 74 24 364, 81 74 24 472
 

|^^|


12. W zakresie potwierdzania profilu zaufanego:

 

Lublin: 81 74 24 100
Biała Podlaska: 83 34 49 201
Chełm: 82 56 27 600
Zamość: 84 67 76 500

 

|^^|

13. W zakresie zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 

Informacja telefoniczna: 81 74 24 374 czynna w godz. 7.30-15.30

Rekomendujemy klientom wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie
z pracownikiem Wydziału.

W sprawie skarg i wniosków Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00-16.00.