Zakup niezbędnych środków transportu dla Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie

Zakup niezbędnych środków transportu dla Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie

 

Państwowa Straż Rybacka w Lublinie zrealizowała operację pn. „Zakup niezbędnych środków transportu dla Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie” współfinansowaną w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

 

Celem operacji jest wyposażenie Posterunków Terenowych PSR w Lublinie i Zamościu w samochody terenowe typu pick-up.

 

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa lubelskiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.

 

Wartość dofinansowania ze środków PO "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" wynosi 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji, tj. 484.500 zł.Finansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

 

Harmonogram projektu:

 

  • 1.09.2021 r. wszczęto postępowanie na dostawę 3 szt. samochodów terenowych typu pick-up na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie,
  • 23.09.2021 została podpisana umowa na dostarczenie trzech samochodów terenowych typu pick-up,
  • 28 października 2021 roku przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków do samochodów. Relacja z uroczystości 

 

 

Samochody terenowe typu pick-up będą wykorzystywane przez strażników zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie i w Zamościu. Samochody będą używane do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu ryb. Pojazdy zostały dostosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych oraz do transportu łodzi patrolowych. Zamykana przestrzeń bagażowa wykorzystywana będzie między innymi do przewożenia zabezpieczonych narzędzi połowowych.