Wojewoda Lubelski

 

   

Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka 

 

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

pok.166
 

tel.   81 74-24-100
faks 81 74-24-102
email: wojewoda [at] lublin.uw.gov.pl
   sekretariat [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Lech Sprawka – urodził się 9 sierpnia 1955 r. w Radawczyku Kolonii. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W 1984 r. ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Nauczycieli. W 2000 r.  został absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania oświaty na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Od 1 lipca 1981 r.  pracował jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. W latach 1990–1998 był dyrektorem tej szkoły.

 

W latach 1989-1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie, był członkiem Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,  a także płacowej grupy negocjacyjnej na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

15 kwietnia 1998 r.  został powołany na stanowisko lubelskiego kuratora oświaty. W latach 2000-2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Odpowiedzialny był za koordynacje pracy trzech departamentów: ekonomicznego, kadr i doskonalenia nauczycieli.

 

Od 1 września 2002 r.  do 21 marca 2006 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie. 21 marca 2006 r.  został ponownie powołany na stanowisko kuratora oświaty. Od 1 września 2007 r. do 21 października 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Był posłem na Sejm RP trzech kadencji, od 2007 do 2019 r. 25 listopada 2019 r.  został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wojewody lubelskiego.

 

Wyróżniony m.in. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Lumen Mundi”.

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113