WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

20-072 Lublin
ul. Lubomelska 1/3
tel. 081-532-70-97
faks 081-532-75-68, 081-742-43-88 
e-mail: dysor [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

STANY WÓD Poziom wód w rzekach województwa lubelskiego
BEZPIECZEŃSTWO Informacje przekazywane przez KW Policji w Lublinie i KW PSP w Lublinie
STANY PRZECIWPOWODZIOWE Ogłoszone i odwołane
OSTRZEŻENIA Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
GRYPA Zagrożenia ptasią grypą
DROGI Stan przejezdności dróg na terenie województwa lubelskiego
PROGNOZA POGODY Prognoza pogody dla województwa lubelskiego
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ Zasady zachowania się podczas zagrożeń
RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo medyczne
PRZEJŚCIA GRANICZNE Szacunkowe czasy oczekiwania na granicy
ASF Afrykański Pomór Świń
KORONAWIRUS Koronawirus