Wicewojewoda Lubelski

 

   

Wicewojewoda Lubelski - Robert Gmitruczuk

 

Sekretariat Wicewojewody
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
pok. 170

tel.   81-74-24-413
faks 81-74-24-319

email: wicewojewoda [at] lublin.uw.gov.pl

sekw2 [at] lublin.uw.gov.pl

 

Robert Gmitruczuk urodził się 11 października 1977 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie  i administracji rządowej. W latach 2002-2006 był zastępcą wójta w gminie Wohyń, następnie w latach 2006-2008 kierownikiem Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Od 2008 do 2011 r. był sekretarzem gminy Kodeń. W 2011 r. został dyrektorem biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego. Był  również radnym V kadencji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

 

Wicewojewoda interesuje się aspektami prawnymi administracji, rolnictwem, historią i sportem.