Bieżące potrzeby podmiotów medycznych oraz instytucji, związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19

W tym miejscu otrzymujecie Państwo stale aktualizowaną bazę podmiotów medycznych, instytucji, zgłaszających swoje potrzeby zaopatrzenia w narzędzia, niezbędne do zapobiegania/zwalczania skutków wirusa COVID-19. 
 
Baza danych (podmiotów) tworzona jest w oparciu o ich potrzeby zgłaszane Wojewodzie Lubelskiemu.
 

Podstawowe potrzeby stanowi:

- asortyment ochrony osobistej (maseczki, maski, czepki, kombinezony, rękawice, fartuchy, ochraniacze, gogle itp.)

- środki i preparaty do dezynfekcji (zarówno dłoni jak też wyrobów, pomieszczeń, powierzchni)

- inne urządzenia i narzędzia medyczne niezbędne w procesie dezynfekcji, dekontaminacji i fumigacji

pozostałe, zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez podmioty medyczne bezpośrednio oferentom

 
Kliknięcie odpowiedniego przycisku przekieruje Państwa do stosownej bazy danych, zgodnie z zaproponowanymi kategoriami:
 
 
UWAGA
Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:
 
 
Wytyczne Konsultanta krajowego w zakresie odzieży:
MINISTERSTWO ZDROWIA - wytyczne konsultanta krajowego dot. minimalnych wymagań dla maseczek, przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia  COVID 19:
 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113