Obsługa interesantów

 

 

 

 

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428) z dnia 1 stycznia 2018 r. zadania, dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie województwa lubelskiego, zostały przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie) Wojewodzie Lubelskiemu.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie utworzono w tym celu odrębną komórkę organizacyjną, właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin
 
W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw od dnia 18 czerwca 2018 r. wprowadzony zostaje następujący system obsługi interesantów:
  • obsługa osobista interesantów będzie realizowana w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11:30 do 15:00 w budynku przy ulicy Lubomelskiej 1-3, V piętro,  sala obsługi interesantów
  • obsługa telefoniczna interesantów będzie odbywać się w poniedziałki oraz wtorki 
w godzinach od 8:00 do 11:30 pod następującymi numerami telefonów: 
 

 81 742 45 83      81 742 45 84

 
Dodatkowo zostanie uruchomiona ogólnoinformacyjna linia telefoniczna od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 pod następującym numerem: 

 81 742 41 28

 
Mając na uwadze utrudnienia, związane z dużym obciążeniem linii telefonicznych, zachęcamy Państwa do korzystania z formularza kontaktowego. Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w możliwie jak najszybszym terminie.
 
Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym. Jednocześnie dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.