Przekraczanie granic

 

Uwaga! Modyfikacja zasad kwarantanny granicznej od 30 marca 2021 r.

 

STREFA SCHENGEN - obowiązek posiadania negatywnego testu sprzed max 48h

SPOZA STREFY SCHENGEN - każdy z podróżujących skierowany na kwarantannę

Z kwarantanny zwalnia test wykonany w Polsce po przyjeździe.

 

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 

 • Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

 

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 

 • Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

 

Szczepionka zwalnia z kwarantanny

 

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

 

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, na dole strony zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich ww. wirusem.

 

 

Nadbużański Oddział Strazy Granicznej uruchomił całodobową informację telefoniczną o aktualnej sytuacji na granicy w woj. lubelskim.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13  marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00:

W odniesieniu do województwa lubelskiego zostaje zawieszony ruch graniczny na następujących przejściach granicznych:

 

 1. granica państwowa z Republiką Białoruś:
  • Sławatycze – Domaczewo – drogowe
 2. granica państwowa z Ukrainą:
  • Zosin – Ustiług – drogowe
  • Dołhobyczów – Uhrynów – drogowe
  • Hrebenne – Rawa Ruska – kolejowe

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych zostaje ograniczony ruch graniczny. Na terenie województwa lubelskiego ograniczenie dotyczy  następujących  przejść  granicznych:

 

 

Lp.

Nazwa

Rodzaj

Dozwolony rodzaj ruchu granicznego

Czas otwarcia

 1. Granica państwowa z Republiką Białoruś:

1.

Kukuryki – Kozłowiczy

drogowe

towarowy

całodobowo

2.

Terespol – Brześć

kolejowe

towarowy

całodobowo

3.

Terespol – Brześć

drogowe

osobowy

całodobowo

 1. Granica państwowa z Ukrainą:

1.

Dorohusk – Jagodzin

drogowe

osobowy, towarowy

całodobowo

2.

Dorohusk – Jagodzin

kolejowe

towarowy

całodobowo

3.

Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński

kolejowe

towarowy

całodobowo

4.

Hrebenne – Rawa Ruska

 

drogowe

osobowy, towarowy

całodobowo

 

 

Ograniczenie polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w drogowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych:

 

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli oso-by posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po prze-kroczeniu granicy

7) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Prosimy podróżnych oraz firmy transportowe o kierowanie się na wskazane w tabeli przejścia graniczne, na których dozwolony jest konkretny rodzaj ruchu granicznego. 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon karta kierowcy208.13 KB
PDF icon karta pasażera102.93 KB