Pomoc psychologiczna

Każda osoba poddana izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie na terenie województwa lubelskiego ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. 

 

Zorganizowane zostało we wspólpracy z:

  • jednostkami współpracującymi z samorządami, a realizującymi na co dzień zadania z zakresu interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

 
W każdym powiecie funkcjonują telefony, pod którymi osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać pomoc specjalistów. Właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania numer telefonu, znajdziesz w załączniku na dole strony.

 

Baza telefonów

 

DYŻURY PSYCHOLOGÓW w UMCS

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Instytutu Psychologii UMCS oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne ze strony wybitnych specjalistów, pracowników Instytutu.

Adresowane jest ono do osób które odczuwają lęki i poczucie zagrożenia związane z obecną sytuacją pandemii, mają obniżony nastrój, poczucie izolacji i wyobcowania.

Bezpłatna pomoc jest udzielana za pomocą komunikatorów – Facebooka i Skype, a także telefonicznie. Wykaz kontaktów znajduje się w dokumencie .pdf na dole strony.

 

Nocne dyżury psychoterapeutów z Fundacji Młyn Przemian

w ramach akcji  NOCNA ZMIANA  PSYCHOLOGII

 

Grupa doświadczonych psychoterapeutów działająca w ramach Fundacji Młyn Przemian proponuje
bezpłatną pomoc psychologiczną w godzinach nocnych od 20.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu (łącznie ze Świętami).

"W aktualnych kontaktach z naszymi klientami widzimy jak bardzo potrzebne jest wsparcie w godzinach i
dniach, gdy większość osób i instytucji oferujących taką pomoc nie jest dostępna, a lęk szczególnie
narasta." 

 

kontakt telefoniczny: 519 751 620
skype: mlyn.przemian [at] gmail.com