Obsługa klienta

Celem niniejszej strony jest przekazanie podstawowych informacji na temat uprawnień obywatela w stosunku do organów administracji. Jej lektura dostarczy czytelnikowi kilku praktycznych wskazówek, jak postępować załatwiając różne sprawy w urzędach. Świadomość uprawnień posiadanych przez obywateli i umiejętność korzystania z nich powinny ograniczyć uciążliwość załatwiania spraw urzędowych, a w efekcie wpłynąć na poprawę relacji administracja – obywatel.
 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - w skrócie określana jako k.p.a.
W sprawach z zakresu informacji publicznej obywatelowi przysługują prawa zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).