Numery kont bankowych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

I. Płatności z tytułu opłat paszportowych należy wpłacać na konto:

 

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji

 

II. Płatności  w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców

 

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji
tytułem “wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca – (imię i nazwisko)"

 

III. Wpłaty dotyczące kar budowlanych oraz opłat legalizacyjnych można wpłacać na konto:

 

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Finansów i Certyfikacji

 

IV. Opłatę za egzaminy instruktora nauki jazdy i kandydata na instruktora należy wpłacać na konto:

 

NBP O/O Lublin 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
 

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113