Nowa Piątka

baner nowa piatka

AKCJA INFORMACYJNA
logo 500++

PREZENTACJA PROGRAMÓW # NowaPiątka

BROSZURA 500+ i EMERYTURA+

KARTA EMERYTURA+

KARTA 500+

 

 

Nowa Piątka dotarła do wszystkich gmin w województwie lubelskim

 

19 marca w trasę po województwie lubelskim wyruszyła #NowaPiątka. Specjalnie oznakowanymi samochodami w drogę po Lubelszczyźnie udawali się wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dołączali też pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem spotkań z mieszkańcami było informowanie o nowych propozycjach programowych  dla Polaków. Akcja informacyjna dotarła do wszystkich gmin województwa. Podczas spotkań informowano jak wyglądają najnowsze propozycje programowe rządu Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach rozmawiano bezpośrednio z mieszkańcami.

 

- Wszystko po to, żebyśmy mogli dalej rozwijać Polskę zarówno pod kątem społecznym, jak i gospodarczym. To również odpowiedź na wszystkie problemy, które są zgłaszane podczas spotkań, na których obecni są parlamentarzyści. Na spotkaniach, w których i ja  uczestniczyłem problemy się pojawiają – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas inauguracji akcji. Po spotkaniu z dziennikarzami wojewoda udał się na spotkania. Jako pierwsze na trasie przejazdu pojawiły się gminy Jastków, Garbów i Niemce w powiecie lubelskim.

 

Rządowe propozycje dla Polaków zakładają:  „trzynastą emeryturę”, świadczenie 500 plus na każde dziecko, obniżenie PIT, zwolnienie z podatku PIT osób pracujących do 26. roku życia i przywrócenie połączeń autobusowych.

 

  • Emerytura+ to ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Będzie zastosowana do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów. Jednorazowe świadczenie wynosi 1100 zł brutto.
  • Dzięki zmianom w 500+ świadczenie przysługiwać będzie na każde dziecko do 18 r ż. bez kryterium dochodowego. Wniosek będzie można złożyć online od 1 lipca i tradycyjnie, papierowo od 1 sierpnia.
  • Niższy PiT to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. PiT zostanie obniżony z 18 do 17 proc. Zostaną podwyższone koszty uzyskania przychodu.
  • Z podatku PiT zwolnione będą osoby pracujące do 26 roku życia. Celem jest ułatwienie młodym ludziom rozpoczęcia kariery zawodowej i umożliwienie  zwiększenia wynagrodzenia.
  • Przewrócenie połączeń autobusowych pozwoli wyeliminować wiele obszarów  wykluczenia komunikacyjnego. Stopniowo odbudowana zostanie autobusowa  komunikacja publiczna. 

 

Jak zaznaczał premier Mateusz Morawiecki propozycje programowe dla Polaków są efektem naprawy państwa i jego ważnych instytucji. Jak mówił fundamentalnym celem dobrego rządu jest poprawa jakości życia polskich rodzin – bez względu na miejsce zamieszkania czy pozycję społeczną. Podkreślał, że celem rządów PiS jest ciągłe podnoszenie standardu życia, bo Polska ma być coraz wspanialszym miejscem do życia.

 

Akcja informacyjna #Nowej Piątki w województwie lubelskim zakończyła się 30 kwietnia. Ostatnie spotkania odbyły się w Hannie, Włodawie i Woli Uhruskiej.

 

 

 

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113