Koronawirus

 

 

 

Od 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w Polsce został zniesiony stan epidemii, a obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zachorowalność na COVID-19 będzie monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa.

 

  • Epidemia to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie większej niż w poprzednim okresie.
  • Stan zagrożenia epidemicznego to zwiększone prawdopodobieństwo powstania epidemii. Oznacza formalne uznanie danego terenu za teren, na którym istnieją warunki i znacznego stopnia prawdopodobieństwo wystąpienia epidemii.

 

Zniesienie stanu epidemii rząd uzasadnił poprawą stanu epidemiologicznego w Polsce, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Stan zagrożenia epidemicznego będzie aktualny do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

kwarantanna

 

Z numeru +48 22 104 37 05 nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

 

Infolinia GIS - 22 250 01 15, jeśli masz pytania o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny.

Infolinia NFZ - 800 190 590, jeśli masz pytania dotyczące posiadania objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia ZUS - 22 560 16 00, jeśli masz pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji albo ulgi, umorzenia, czy zawieszenia działalności

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy – żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy stosować się do zaleceń:

– zakrywać usta i nos za pomocą maseczki;

– często myć i dezynfekować ręce;

–  zachować dystans;

– stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania;

– unikać dotykania oczu, nosa i ust;

– zasięgnąć pomocy medycznej – jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu;

–  często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.
 
Jeżeli zaobserwujemy u siebie symptomy choroby,  należy skontaktować się z lekarzem POZ.
 

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113