Karta Polaka

 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz. U. z 2022 r., poz. 1498) od dnia 01.08.2022 r. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca mogą dokonywać internetowej rejestracji zgłoszeń w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka.
 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia woli złożenia wniosku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (Oddział ds. Kart Polaka) należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Biała Podlaska (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska [at] lublin.uw.gov.pl
 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia woli złożenia wniosku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców) należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Lublin (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin [at] lublin.uw.gov.pl
 

Zgłoszenia przyjmowane będą od osób, wyłącznie obywateli Ukrainy, Federacji Rosyjskiej lub osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub tych, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.
 

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
 

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.
 
 
 
Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka przyjmowane będą w:
1. Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. Lublinie, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 

Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka czynna będzie w:
1. Delegaturze w Białej Podlaskiej LUW w Lublinie, Oddział ds. Kart Polaka – tel. +48 83 344-92-66 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00
2. Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców – tel. +48 81 74-24-558 w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.
 
Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.
 

Punkt informacyjny w Lublinie w sprawach cudzoziemców znajduje na parterze w budynku przy ul. Czechowskiej 15. Bezpośrednia obsługa odbywa się w godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek).

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl
 

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113