Informacja o numerze 987

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie działa bezpłatna infolinia – 987 jest to numer całodobowy obsługiwany przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Pod tym numerem, szczególnie w okresie zimowym można uzyskać adresy i telefony placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.
 
Pracownicy obsługujący infolinię na bieżąco współpracują ze służbami w celu udzielenia wsparcia osobom bezdomnym. 

 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie apeluje do wszystkich mieszkańców województwa o wzajemną solidarność i reagowanie na przypadki zasłabnięć osób samotnych znajdujących się w czasie chłodów na dworze, a także o informowanie, również za pomocą numeru 987, o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy oraz samotnie mieszkających, szczególnie osobach starszych wymagających wsparcia pracowników pomocy społecznej.
 

 
Aktualny wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego