Informacja na temat obsługi osób niesłyszących

Informujemy, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zapewnia w budynku przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie dostęp do usług tłumacza języka migowego on-line poprzez wideotelefon. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi w trakcie wizyty w Urzędzie prosimy o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Klienta, który znajduje się przy wejściu do Urzędu od strony ulicy Spokojnej.

 

Poza usługą tłumaczenia on-line z wykorzystaniem wideotelefonu Urząd zapewnia zgodnie z ustawą o języku migowym bezpośrednią pomoc ze strony tłumacza w trakcie wizyty w Urzędzie. Z tej usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, będące osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Zgłoszenie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania powinno być przesłane przez osobę uprawnioną co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Metody komunikowania to: PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy i SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

 

Osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie pocztą elektroniczną na adres e-mail: pok [at] lublin.uw.gov.pl, faksem na numer 81-74-24-102 lub poprzez platformę ePUAP.

 

Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.

Więcej informacji  można znaleźć na stronie http://luwwlublinie.bip.gov.pl/ w zakładce “Dla Klienta” w kategorii “Język migowy”. Znajduje się tam również informacja na temat rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

 

 

Informacje w języku migowym

Informacje w języku migowym.