e-PUAP

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

W celu skorzystania z ESP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na ePUAP: /luwwlublinie/ezd
 

 

 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

 

Formularze elektroniczne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostępne na platformie ePUAP:

 

 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji, np.

 • ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
 • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Profil zaufany spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie komercyjnych podpisów elektronicznych.

 

W celu uzyskania profilu zaufanego należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl. Następnie trzeba wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego. W ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku (po tym terminie wniosek jest nieważny) należy zgłosić się do punktu potwierdzania profilu zaufania.  (m.in. urzędy wojewódzkie, jednostki ZUS-u, urzędy skarbowe, konsulaty; pełny wykaz na stronie www.epuap,.gov.pl ).

 

Punkty potwierdzania profilu zaufanego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie działają:

 • w siedzibie Urzędu w Lublinie ul. Spokojna 4 - Punkt Obsługi Klienta
 • w Delegaturze Urzędu w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41
 • w Delegaturze Urzędu w Chełmie ul. Pl. Niepodległości 1
 • w Delegaturze Urzędu w Zamościu ul. Partyzantów 3

 

Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się w godzinach pracy LUW w Lublinie, tj.:

 • poniedziałek - piątek      7.30-15.30

 

Osoby zgłaszające się do Urzędu w sprawie potwierdzenia profilu powinny przedstawić ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport w celu uwierzytelnienia swojej osoby.

 

Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat. Przed upływem tego okresu właściciel profilu zaufanego może dokonać przedłużenia jego ważności:

 • samodzielnie poprzez podpisanie go własnym profilem zaufanym,
 • w punkcie potwierdzania – w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku
  o przedłużenie ważności profilu.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl.

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113