Programy i konkursy

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "AKTYWNA TABLICA"

Program osłonowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Program wieloletni "SENIOR +" na lata 2021-2025 - edycja 2023

Program ,,Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" -  2022 rok

Program "OPIEKA 75 +" 2022

"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2023

Program asystent rodziny na rok 2022

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - edycja 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - edycja 2023

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022 – 2026

"Program ogrniczania przestepczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024" - edycja 2022

 

Fundusz Dróg Samorządowych - edycja 2021

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2023 - zadania powiatowe i gminne (dawniej FDS)

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2023 - fundusz remontowy

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - edycja 2023

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - 2022  realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

 

Program wieloletni "Niepodległa"