CPR Lublin

Numer alarmowy 112 stanowi zintegrowany i jednolity System Powiadamiania Ratunkowego w całej Europie. Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku.

 

Poprzez okres dwudziestu kilku lat numer przeszedł szereg unormowań w prawie unijnym jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Kilka państw przyjęło go jako główny numer alarmowy, a w pozostałych funkcjonuje obok krajowych numerów alarmowych, które będą sukcesywnie zastępowane przez numer 112. Połączenie można uzyskać z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych (nawet nie posiadających karty SIM).

 

Połączenia z numerem 112 są bezpłatne. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie zostało utworzone w połowie 2011 roku, a zaczęło pracę w październiku 2013 roku. Obsługą zgłoszeń zajmują się Operatorzy Numerów Alarmowych. Średni czas oczekiwania na połączenie w Lublinie wynosi 9 sekund.

 

 

Informacja ws. udostępniania nagrań zgłoszeń na numer 112
 

W związku z licznymi pytaniami dziennikarskimi dotyczącymi udostępniania nagrań zgłoszeń na numer alarmowy 112, obsługiwany przez CPR w Lublinie, informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 listopada 2013 r.  o systemie powiadamiania ratunkowego  tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 867 ze zm. Wojewoda udostępnia dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym na wniosek sądu, prokuratury i policji (art. 10 pkt. 14). Ponieważ Wojewoda jest współadministratorem  danych zawartych w systemie teleinformatycznym to zgodnie z ustawą nie może udostępnić nagrań innym podmiotom.

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113