Współpraca cywilno-wojskowa. Wojewoda lubelski podpisał porozumienia

01.02.2023

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zostały podpisane porozumienia pomiędzy wojewodą lubelskim Lechem Sprawką a dowódcą 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Rafałem Miernikiem oraz komendantem Wojskowej Komendy Transportu Lublin mjr. Lesławem Litwinem.
 
Ceremonia odbyła się w obecności m.in. radcy prawnego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej kpt. Arkadiusza Lesiewicza, specjalisty w Sekcji Przeładunku i Sieci Transportowej Wojskowej Komendy Transportu Sylwestra Wiśniewskiego, wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika i przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Współpraca cywilno-wojskowa. Zawiązanie współpracy i przypieczętowanie obecnych działań
 
Celem porozumień jest zawiązanie ścisłej współpracy cywilno-wojskowej m.in. w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania potencjalnych zagrożeń, wymiany doświadczeń podczas wspólnych ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, a także koordynacji przemieszczania się i transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczących w realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego na terenie województwa lubelskiego.
 
- Ta uroczystość ma istotną wymowę, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa mieszkańców całego kraju i mieszkańców naszego województwa. To formalizacja tego, co się już dzieje, szczególnie w ostatnim czasie. Nie ukrywam, działań związanych z sytuacjami kryzysowymi na terenie województwa lubelskiego było bardzo dużo – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Dziękuję za to, że wyrażacie gotowość do udzielenia wsparcia administracji rządowej i samorządowej w każdej chwili, w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję za stałą gotowość i realne, rzeczywiste działanie. Ja tego wsparcia doświadczyłem po raz pierwszy prawie po miesiącu bycia wojewodą, kiedy wybuchła epidemia ptasiej grypy w gminie Uścimów, i doświadczam nadal – dodał wojewoda lubelski.
 
- Po doświadczeniach, które dotknęły nas jako społeczeństwo wiemy, jak ważna jest współpraca sił zbrojnych z wszystkimi podmiotami i to co niesie współpraca sił zbrojnych i innych służb mundurowych. Bardzo się cieszę, że pan wojewoda reprezentuje sprawność w zakresie zarządzania kryzysowego – podkreślał dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Rafał Miernik.
 
- Ten akt, który dzisiaj podpiszemy jest wynikiem tego, co się dzieje na co dzień. Jest to przejaw tego, że pan wojewoda wyprzedza czas i potrzeby, my przygotowujemy się, a nie chcemy być zaskoczeni, kiedy przyjdzie chwila próby. Te ostatnie sytuacje kryzysowe pokazały, jak nowe kompilacje potrafią wystąpić, jak wiele tych zdarzeń występuje. To od nas wszystkich wymaga większego wysiłku i przygotowania - dodał gen. bryg. Rafał Miernik.
 
Szczegóły dotyczące współdziałania ustalane będą na bieżąco stosownie do zaistniałej sytuacji kryzysowej. Porozumienia zostały zawarte na czas nieokreślony.

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113