Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

22.04.2020

 

Baza danych dotyczącą obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa lubelskiego oraz bazy ofert poradnictwa specjalistycznego świadczonych przy użyciu zdalnych środków komunikacji.

 

 

 

 

 

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113