Otwarcie Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

23.01.2023

W budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie zostało otwarte Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i zagospodarowanie przyległego terenu przyczyni się do otwarcia obszaru na społeczność lokalną.
 
Aranżacja pomieszczeń pozwoli zobrazować m.in. zagrożenia pożarowe, jakie występują w mieszkaniach, na obszarach leśnych, czy nad wodą oraz skutki wypadków drogowych, a także przekazać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Centrum zostało podzielone na sektory tematyczne oraz strefę rozrywki i odpoczynku, w której dzieci będą mogły przyswoić wiedzę poprzez zabawę.
 
- Tam, gdzie jest nadmiar przekazu werbalnego, nie ma skutków procesu kształcenia. Natomiast jeżeli połączymy to z elementami praktycznymi, wtedy będą najlepsze rezultaty. Jestem pod wrażeniem. Różnorodność zagrożeń, które są pokazane - łącznie z tym niezmiernie ważnym elementem pierwszej pomocy - są znakomite – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Do przejścia „ścieżka edukacyjna”
 
Zajęcia w Centrum będą przeprowadzane w grupach około 15-20 osobowych. Rolę operatora oraz prowadzącego będzie pełnił strażak lub przeszkolony pracownik. Czas przejścia „ścieżką edukacyjną'' wyniesie około 50-70 minut.
 
„Ścieżka edukacyjna” skierowana jest dla dzieci szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone w ramach zajęć szkolnych pozwolą na skuteczne przekazanie wiedzy przez praktyków, co zwiększy wiarygodność przekazywanych informacji.
 
- Beneficjentem tego są mieszkańcy. Jestem przekonany, że jeśli większość populacji dzieci i młodzieży przejdzie przez tę ścieżkę w tak atrakcyjnej formie, to nastąpi radykalna zmiana zachowań. Tego typu ścieżki powinny zafunkcjonować w różnych obszarach edukacji – dodał wojewoda lubelski.
 
Planowane jest, by w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej okazjonalnie odbywały się również zajęcia dla dorosłych np. studentów pedagogiki i nauczycieli, co pomoże w kształceniu kadry pedagogicznej mogącej w przyszłości prowadzić podobne zajęcia w szkołach.
 
Inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego
 
Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6-etap I” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
W latach 2020-2022 r. Wojewoda Lubelski przekazał środki budżetu państwa w wysokości 4 628 820,27 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie robót budowalnych związanych z rewitalizacją Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz zakup wyposażenia, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem i czynności promocyjne. Sfinansowane zostało również wykonanie projektu aranżacji i realizacja Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.