Kolejne środki dla województwa lubelskiego. RFRD na 2023 rok

06.02.2023

Do województwa lubelskiego trafią kolejne rządowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 271, 5 mln zł na zadania powiatowe i gminne i 30 mln zł na zadania miejskie. Łącznie to 301,5 mln zł.

 

Rządowe środki pozwalają na rozwój bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.  Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowanych i przebudowanych 265 km dróg: 19 dróg powiatowych i 78 dróg gminnych.

 

Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu zadań miejskich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla miast będących siedzibą wojewody, Lublin uzyska 30 mln zł, co stanowi 50 proc. wartości zadania.

 

woj. lubelskie_RFRD_2023

 

woj. lubelskie_RFRD_2023_zadania miejskie 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – rządowe wsparcie na lokalne inwestycje drogowe

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

 

***

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonuje od 2019 r. Dzięki niemu na terenie całego kraju:

 

●  zrealizowano inwestycje o długości ponad 18 tys. km

●  przeznaczonych zostało prawie 13 mld zł do 2022 r., a zgodnie z planem na 2023 r. kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł

●  samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych

 

Podsumowanie naboru wniosków na zadania gminne i powiatowe na 2022 r. na terenie całego kraju:

 

● Łączna wartość środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 r. to ok. 2,73 mld zł:

● na zadania powiatowe: ok. 1,21 mld zł

● na zadania gminne: ok. 1 51 mld zł

 

Budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 3,8 tys. km dróg na terenie całego kraju, w tym:

 

● ponad 1,95 tys. km dróg powiatowych

● ponad 1,85 tys. km dróg gminnych

 

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2019 r. do 2023 r. – województwo lubelskie:

 

● Łączna liczba wykonanych zadań - 1384

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych - 1622

● Liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych - 1172

● Łączna liczba wybudowanych lub wyremontowanych dróg - 2 794 km

● Łączna kwota wsparcia - 1,56 mld zł

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113