Jubileusz 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej przez bp. Mieczysława Cisło

02.02.2023

 
Z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez biskupa pomocniczego seniora archidiecezji lubelskiej Mieczysława Cisło, w archikatedrze lubelskiej została odprawiona uroczysta msza św. Podczas Eucharystii dziękowano za gorliwą i owocną posługę jubilata.
 
W liturgii celebrowanej w Święto Objawienia Pańskiego uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach.
 
- Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojej osoby dla naszej lubelskiej wspólnoty. Pragnę gorąco podziękować za ogrom żarliwej pracy duszpasterskiej, wielkie wsparcie duchowe i modlitewne, nie tylko dla wspólnot religijnych, ale i dla różnych środowisk życia społecznego i gospodarczego naszego województwa - podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Za 19 dni upłynie 19 lat, kiedy w kaplicy przy ul. Bursztynowej udzieliłeś mojej żonie i mnie sakramentu małżeństwa. Błogosławiłeś nam na dalszą wspólną drogę. Wielokrotnie doświadczaliśmy Twojego wsparcia duchowego i modlitewnego. Za to po wielokroć wielkie Bóg zapłać! - dodał wojewoda lubelski.
 
Dyplom uznania dla jubilata. Wojewoda podziękował za dotychczasową posługę
 
Z okazji jubileuszu Lech Sprawka wręczył Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego. Podziękował w ten sposób księdzu biskupowi za pełną poświęcenia służbę biskupią Bogu i bliźnim, gorliwe i roztropne realizowanie pasterskiego posługiwania, świadectwo wiary i życia wiernego Ewangelii, duszpasterską kreatywność w budowaniu wspólnoty wśród kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich.
 
Uhonorowanie, zostało przekazane także za aktywne uczestnictwo w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym, wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych, efektywną działalność w Konferencji Episkopatu Polski, wybitne osiągnięcia w dydaktyce i pracy badawczej realizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i zaangażowanie w sprawy archidiecezji lubelskiej i mieszkańców regionu.
 
W służbie Bogu, Kościołowi i ludziom od 1970 roku
 
Bp Mieczysław Cisło przyjął święcenia kapłańskie 14 czerwca 1970 r. w Lublinie z rąk bp. Piotra Kałwy. Był wikariuszem w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie i w parafii św. Anny w Lubartowie. Studiował teologię dogmatyczną w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1981 r. uzyskał doktorat.
 
Pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie jako wykładowca dogmatyki, prefekt, wicerektor i rektor oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii.
 
13 grudnia 1997 r. został wyniesiony do godności biskupa tytularnego Auca i ustanowiony biskupem pomocniczym lubelskim, przyjmując dewizę: Christus Pascha nostrum – Chrystus nasza Pascha. Święcenia biskupie przyjął 2 lutego 1998 r. z rąk abp. Józefa Życińskiego. Po śmierci abp. Józefa Życińskiego pełnił funkcję administratora archidiecezji do objęcia archidiecezji przez abp. Stanisława Budzika.
 
Był delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich oraz asystentem KEP przy Radzie Katolików Świeckich, przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.
 
W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. 15 sierpnia 2020 r. bp Mieczysław Cisło przeszedł w stan emerytalny.
  

 
Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113