Wicewojewoda Lubelski

 

   

Wicewojewoda Lubelski - Bolesław Gzik

 

Sekretariat Wicewojewody
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

pok. 172

tel. 81- 30-79-630

fax. 81-74-24-124

email: wicewojewoda2 [at] lublin.uw.gov.pl

 

Bolesław Gzik  urodził się 1 września 1953 r. Ukończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie Rembertowie oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego w lubelskiej Akademii Rolniczej.

 

Zajmował stanowiska dowódcze i operacyjne w Wojsku Polskim. Kierował Inspektoratem Obrony Cywilnej Woj. Lubelskiego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Doświadczenie zdobywał także w Stanach Zjednoczonych, odbywając kilkumiesięczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

W latach 2002-2006 był starostą powiatu janowskiego, później naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Janowskiego. Doradzał wójtowi gminy Godziszów, jednocześnie pełniąc funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa.

 

Od 2012 r. pracuje w Zespole Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim. Prowadzi zajęcia edukacji wojskowej w klasach mundurowych.